0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Tết dương lịch 2024 được nghỉ mấy ngày? Lịch nghỉ tết dương lịch 2024

03/11/2023

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày trong dịp Tết dương lịch 2024.

1. Lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2024 trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 của học sinh, sinh viên hoàn toàn dựa trên quy định của từng cơ sở giáo dục. Các đối tượng học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ vào thứ Hai, ngày 1-1-2024, kết hợp với ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật trước đó. 

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 30-12-2023 đến hết thứ Hai ngày 1-1-2024, trong khi học sinh các khối trung học phổ thông, trung học cơ sở sẽ được nghỉ 2 ngày từ Chủ nhật 31-12-2023 đến hết thứ Hai ngày 1-1-2024. 

Ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 của sinh viên sẽ phụ thuộc vào lịch học của trường và học phần cá nhân. Ngoài ra, số ngày nghỉ lễ Tết của sinh viên còn tuân theo các quy định đặc biệt của từng trường đại học hoặc cao đẳng.

2. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 cho người lao động, cán bộ và công viên chức

Căn cứ và dựa vào điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, trong dịp Tết Dương lịch 2024, người lao động, cán bộ và công viên chức sẽ được nghỉ vào Thứ Hai ngày 01/01/2024. Trước đó, rơi vào thứ 7 và chủ Nhật nên dịp Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 03 ngày liên tục, bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 30/12/2023 và kết thúc vào Thứ Hai ngày 01/01/2024.

Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc tư nhân có lịch nghỉ 01 ngày/ tuần thì lịch nghỉ sẽ là 2 ngày liên tiếp từ Chủ nhật ngày 31/12/2023 tới hết ngày 1/1/2024.

Nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ (1/1/2024) hoặc các ngày Lễ khác trong năm, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, lương làm thêm giờ sẽ được tính như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trên đây là thông tin về lịch nghỉ tết dương lịch 2024 của học sinh, sing viên và người lao động, cán bộ và công viên chức . Mong rằng đây là thông tin hữu ích giúp quý khách có thể sắp xếp lịch trình một cách sớm nhất cho kỳ nghỉ này.
 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU