0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

TOUR TRONG NƯỚC

TOUR PHÚ QUỐC: TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN - CÂU CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ (4N3Đ)

TOUR PHÚ QUỐC: TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN - CÂU CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ (4N3Đ)

Mã tour: PHUQUOC4N3D

Nơi đến:TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN - CÂU CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC (3N2D)

DU LỊCH KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC (3N2D)

Mã tour: PQ3N2D

Nơi đến:LẶN NGẮM SAN HÔ - CÂU CÁ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR 4 ĐẢO PHÚ QUỐC BẰNG CANO - LẶN NGẮM SAN HÔ, CÂU CÁ (3N2D)

TOUR 4 ĐẢO PHÚ QUỐC BẰNG CANO - LẶN NGẮM SAN HÔ, CÂU CÁ (3N2D)

Mã tour: PHUQUOC3N2D

Nơi đến:KHÁM PHÁ 4 ĐẢO

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR SĂN MÂY ĐÀ LẠT– THUNG LŨNG HOA (3N3Đ)

TOUR SĂN MÂY ĐÀ LẠT– THUNG LŨNG HOA (3N3Đ)

Mã tour: DALAT3N3D

Nơi đến:ĐÀ LẠT– THUNG LŨNG HOA

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 28/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH  HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (5N4Đ)

DU LỊCH  HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (5N4Đ)

Mã tour: HOIAN5N4D

Nơi đến:HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (5N4Đ)

DU LỊCH ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (5N4Đ)

Mã tour: DANANG5N4D

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 27/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH  ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ (4N3Đ)

DU LỊCH  ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ (4N3Đ)

Mã tour: HOIAN4N3D

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 27/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN (4N3Đ)

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN (4N3Đ)

Mã tour: DANANG4N3D

Nơi đến:ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 27/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ (5N4Đ)

DU LỊCH HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ (5N4Đ)

Mã tour: HUE5N4D

Nơi đến:HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 25/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA (3N2Đ)

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA (3N2Đ)

Mã tour: SONTRA3N2D

Nơi đến:ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU