0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
TOUR  THAM QUAN DU LỊCH QUY NHƠN – ĐẤT VÕ TRỜI VĂN (4N3Đ)

TOUR THAM QUAN DU LỊCH QUY NHƠN – ĐẤT VÕ TRỜI VĂN (4N3Đ)

Mã tour: TT04

Nơi đến:BẢO TÀNG QUANG TRUNG – HẦM HÔ - KỲ CO – LẶN NGẮM SAN HÔ – EO GIÓ - CHÙA THIÊN HƯNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 01/08/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (4N3Đ)

TOUR ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (4N3Đ)

Mã tour: VTM04

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 01/08/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ (5N4Đ)

TOUR HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ (5N4Đ)

Mã tour: VTM02

Nơi đến:HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (5N4Đ)

TOUR HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN (5N4Đ)

Mã tour: VTM03

Nơi đến:HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR  DU LỊCH ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ (4N3Đ)

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ (4N3Đ)

Mã tour: VTM05

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ - HUẾ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 31/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR  ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN (4N3Đ)

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN (4N3Đ)

Mã tour: VTM09

Nơi đến:ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – BÀ NÀ/THẦN TÀI – CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 25/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR  ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ  - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (5N4Đ)

TOUR ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ (HỘI AN) – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA / THIÊN ĐƯỜNG (5N4Đ)

Mã tour: VTM01

Nơi đến:HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ - SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 31/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG (3N2Đ)

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG (3N2Đ)

Mã tour: VTM06

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR  ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA (3N2Đ)

TOUR ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA (3N2Đ)

Mã tour: VTM10

Nơi đến:ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 01/08/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG (2N1Đ)

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG (2N1Đ)

Mã tour: VTM07

Nơi đến: ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU