0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/04/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 25/04/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 02/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 09/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 16/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 23/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (7N7Đ)

Mã tour: CTC.01A

Nơi đến:TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 30/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU