0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 24/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 31/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 01/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 18/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 08/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 15/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

TOUR TẾT : SINGAPORE – MALAYSIA (4N3D)

Mã tour: SINMATET-4N3D

Nơi đến:SINGAPORE – MALAYSIA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU