0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: MBTET3N2D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: MBTET3N2D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 12/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: MBTET3N2D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 13/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: MBTET3N2D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 15/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU