0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Mã tour: MBTET6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Mã tour: MBTET6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 12/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Mã tour: MBTET6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 13/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Mã tour: MBTET6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 15/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU