0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 27/04/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 08/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 22/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 01/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU