0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/04/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 09/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 14/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 16/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 21/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 28/05/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 04/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 06/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 13/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5N4Đ)

Mã tour: CTC.02J

Nơi đến:THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 20/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU