0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

Mã tour: CAMPUCHIA4N3D

Nơi đến:PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 28/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

Mã tour: CAMPUCHIA4N3D

Nơi đến:PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 12/10/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

Mã tour: CAMPUCHIA4N3D

Nơi đến:PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/10/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

Mã tour: CAMPUCHIA4N3D

Nơi đến:PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 09/11/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK (4N3Đ)

Mã tour: CAMPUCHIA4N3D

Nơi đến:PHNOMPENH - SIEM REAP – LÀNG PREAH DAK

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 23/11/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU