0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 19/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/11/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 01/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 03/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 05/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 07/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 09/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 13/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 15/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG BÌNH ĐỊNH VỀ MIỀN BIỂN NHỚ (3N2Đ)

Mã tour: MIENTRUNG3N2D

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 21/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU