0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

Mã tour: DAILOAN5N4D-CHINA

Nơi đến:ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

Mã tour: DAILOAN5N4D-CHINA

Nơi đến:ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 10/10/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (China Airlines)

Mã tour: DAILOAN5N4D-CHINA

Nơi đến:ĐÀI TRUNG  – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 24/10/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU