0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Mã tour: NB-5N5DVJTN

Nơi đến:OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 17/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Mã tour: NB-5N5DVJTN

Nơi đến:OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 20/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Mã tour: NB-5N5DVJTN

Nơi đến:OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 24/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Mã tour: NB-5N5DVJTN

Nơi đến:OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 27/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Cung đường vàng mùa đông: OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Mã tour: NB-5N5DVJTN

Nơi đến:OSAKA – KOBE – YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 31/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU