Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 12/08/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 19/08/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 26/08/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 02/09/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 09/09/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 16/09/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ)

Tour tham quan Bình Định - Phú Yên (3N2Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: BĐ-PY3N2Đ

Ngày khởi hành: 23/09/2022

Nơi đến: HCM - PHÚ YÊN - QUY NHƠN - BÌNH ĐINH - HCM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

3.050.000
Hotline