Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Mã tour: PHANTHIET2N1Đ

Ngày khởi hành: 28/01/2023

Nơi đến: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HCM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.750.000
Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Mã tour: PHANTHIET2N1Đ

Ngày khởi hành: 04/02/2023

Nơi đến: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HCM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.750.000
Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Mã tour: PHANTHIET2N1Đ

Ngày khởi hành: 11/02/2023

Nơi đến: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HCM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.750.000
Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Mã tour: PHANTHIET2N1Đ

Ngày khởi hành: 18/02/2023

Nơi đến: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HCM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.750.000
Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ)

Tour nghĩ dưỡng Phan Thiết - Mũi Né - Đồi Cát Bay (2N1Đ) (Khách sạn 3*)

Mã tour: PHANTHIET2N1Đ

Ngày khởi hành: 25/02/2023

Nơi đến: PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HCM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.450.000
Hotline