Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Mã tour: ĐL3N2Đ

Ngày khởi hành: 31/03/2023

Nơi đến: HCM - ĐÀ LẠT

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

2.350.000
Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Mã tour: ĐL3N2Đ

Ngày khởi hành: 07/04/2023

Nơi đến: HCM - ĐÀ LẠT

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

2.350.000
Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Mã tour: ĐL3N2Đ

Ngày khởi hành: 14/04/2023

Nơi đến: HCM - ĐÀ LẠT

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

2.350.000
Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Mã tour: ĐL3N2Đ

Ngày khởi hành: 21/04/2023

Nơi đến: HCM - ĐÀ LẠT

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

2.350.000
Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Tour du lịch Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa (3N2Đ)

Mã tour: ĐL3N2Đ

Ngày khởi hành: 28/04/2023

Nơi đến: HCM - ĐÀ LẠT

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

2.350.000
Hotline