Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 21/04/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 05/05/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 12/05/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 19/05/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 26/05/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Chương trình tham quan du lịch:  ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Chương trình tham quan du lịch: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA 3N3Đ

Mã tour: DALAT3N3D2021

Ngày khởi hành: 02/06/2021

Nơi đến: TP.HCM - ĐÀ LẠT - TPHCM

Thời gian: 3N3Đ

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

1.600.000
Hotline