Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Mã tour: TN 2021

Ngày khởi hành: 17/04/2021

Nơi đến: SG - TÂY NINH - SG

Thời gian: 1 NGÀY

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

790.000
Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Mã tour: TN 2021

Ngày khởi hành: 24/04/2021

Nơi đến: SG - TÂY NINH - SG

Thời gian: 1 NGÀY

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

790.000
Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Mã tour: TN 2021

Ngày khởi hành: 08/05/2021

Nơi đến: SG - TÂY NINH - SG

Thời gian: 1 NGÀY

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

790.000
Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Chương trình tham quan du lịch: NÓC NHÀ ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NINH 1 Ngày

Mã tour: TN 2021

Ngày khởi hành: 15/05/2021

Nơi đến: SG - TÂY NINH - SG

Thời gian: 1 NGÀY

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

790.000
Hotline