Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 28/03/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 0 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS” (Khách sạn 3*)

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 06/04/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 11/04/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 25/04/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 16/05/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 30/05/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 13/06/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 27/06/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 11/07/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

TOUR DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ (8N7Đ) “LOS ANGELES – LAS VEGAS”

Mã tour: BOTAYMY8N7D

Ngày khởi hành: 25/07/2023

Nơi đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

53.900.000
  • 1
  • 2
Hotline