Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 02/02/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 09/02/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 16/02/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 23/02/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 02/03/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 09/03/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 16/03/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 23/03/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

DU LỊCH TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 KHÁM PHÁ CAMPUCHIA

Mã tour: CAM2023_4N3D

Ngày khởi hành: 30/03/2023

Nơi đến: ANGKOR WAT - ĐỀN TA PRUHM - LÀNG PREAH DAK - THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

5.950.000
Hotline