Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 28/01/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 0 chổ

Giá 1 khách

8.990.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 04/02/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 11/02/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 18/02/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 25/02/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 04/03/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 11/03/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
TOUR THAI LAN

TOUR THAI LAN " CHIANG MAI - CHIANG RAI" (4N3Đ)

Mã tour: THAILAN_CHIANGMAI4N3D

Ngày khởi hành: 18/03/2023

Nơi đến: CHIANG MAI - CHIANG RAI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

8.690.000
Hotline