Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 18/08/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 20/08/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 25/08/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 01/09/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

13.690.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 02/09/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

13.690.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 15/09/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 22/09/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á

Tour du lịch Bali - Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á (khách sạn 5*)

Mã tour: tourbali4n3d

Ngày khởi hành: 29/09/2022

Nơi đến:

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

10.990.000
Hotline