Hotline: (028) 7306 11 39 info@vacationtravel.com.vn
Du lịch nước ngoài

Lịch khởi hành Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 07/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 0 chổ

Giá 1 khách

6.490.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 11/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 0 chổ

Giá 1 khách

6.490.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 17/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

6.490.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 18/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

6.490.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 21/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

6.890.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 24/12/2022

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

6.890.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 17/01/2023

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

6.990.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 21/01/2023

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

9.990.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 22/01/2023

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

11.990.000
Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá

Du Lịch Thái Lan tết 2023 - Khám Phá "BANGKOK - PATTAYA" (5N4Đ)

Mã tour: THAI5N.2022

Ngày khởi hành: 23/01/2023

Nơi đến: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Số chổ còn: Còn 9 chổ

Giá 1 khách

11.990.000
  • 1
  • 2
Hotline