Hotline: 1900 63 69 43 (1000đ/phút) info@vacationtravel.com.vn
Chương trình tham quan:  HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI 4N3Đ

ĐẶT TOUR VÀ THANH TOÁN

1. Đặt Tour
2. Xác nhận từ Vacation Travel
3. Thanh toán

Thông tin khách hàng

Giá tour

Chương trình tham quan:  HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI 4N3Đ

Chương trình tham quan: HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI 4N3Đ

Mã tour: HANOI

Ngày khởi hành: 13/06/2020

Người lớn: 1 x 3.790.000

Trẻ em (2-11 tuổi):0 x 2.842.500

Trẻ em (dưới 2 tuổi): 0 x 1.137.000


TỔNG CỘNG: 3.790.000 đồng

Hotline