Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 24/8

1900 63 69 43

 • BỘ PHẬN KHÁCH LẺ
  •  Hữu Tình   
  •  0908 19 33 06
  •  Ngân Hà    
  •  0933 39 76 69
  •  Mỹ Anh       
  •  0908 136 057
  •  Bảo Trang   
  •  0908 068 845
  •  Tấn Phát   
  •  0968 890 212
 • BỘ PHẬN KHÁCH ĐOÀN
  •  Thanh Hải          
  • Bôi Hạnh
  •  0908 953 674   
  • 0903 12 00 26
 • Vé máy bay & khách sạn
  •  Hoàng Hải  
  •   0908 28 54 27

Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa tiêu chuẩn _ NHẬT BẢN

19/12/17  

Kính gửi: Quý khách xin cấp visa Nhật Bản                                                Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam
 
Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa tiêu chuẩn

Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam quyết định kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa tiêu chuẩn đối với những trường hợp tiếp nhận tại Quầy tiếp nhận của Phòng Lãnh sự Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam lên 08 ngày làm việc kể từ ngày 04/01/2018 (Thứ 5).

(Ví dụ)
    Tiếp nhận hồ sơ: Ngày 04/01 (Thứ 5)   Trả kết quả: Ngày 16/01 (Thứ 3)
    Tiếp nhận hồ sơ: Ngày 01/02 (Thứ 5)   Trả kết quả: Ngày 13/02 (Thứ 3)

   Về thời gian xét duyệt trong trường hợp nộp thông qua Đại lý du lịch nhận ủy thác nghiệp vụ visa thì không thay đổi, vẫn là 05 ngày làm việc.

(Hết)

Hotline