Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 24/8

1900 63 69 43

  • BỘ PHẬN KHÁCH LẺ
    •  Hữu Tình   
    •  0908 193 306
    •  Bôi Hạnh    
    •  0903 120 026
    •  Mỹ An        
    •  0931 02 1139
  • BỘ PHẬN KHÁCH ĐOÀN
    •  Thanh Hải          
    • Tuyết Vân
    •  0908 953 674   
    • 0908 41 45 01
  • Vé máy bay & khách sạn
    •  Hoàng Hải  
    •   0908 285 427
Trang chủ Gửi yêu cầu đặt tour

GỬI YÊU CẦU ĐẶT TOUR

Những mục bắt buộc nhập thông tin (*)

THÔNG TIN CÁ NHÂN

YÊU CẦU VỀ TOUR

Du lịch Nhật Bản Xuân 2018 (4N3Đ): TOKYO - HAKONE - FUJI
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
Người lớn* (trên 11 tuổi):
Trẻ em (6-11 tuổi)
Trẻ em (2-6 tuổi)
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi)
Lưu ý: Đây không phải là dịch vụ đăng ký tự động.
Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách về thông tin đăng ký trong khoảng thời gian 48 giờ